A képzésről

Az Élelmiszertudományi Doktori Iskola keretein belül az alábbi formákban zajlik PhD képzés:

 • állami ösztöndíjas teljes idejű (nappali) doktori képzés,
 • költségtérítéses teljes idejű doktori képzés,
 • egyéni doktori felkészülés.

A doktori képzésben való részvétel feltétele a pályázat benyújtása (jelentkezés) és Felvételi Bizottság, valamint a Doktori Iskolák Tanácsa támogató döntése.

 

Pályázattal benyújtandó anyagok:

 • szakmai önéletrajz
 • leckekönyv (fénymásolatban)
 • egyetemi oklevél (fénymásolatban, eredeti bemutatása mellett)
 • nyelvvizsga-bizonyítvány (fénymásolatban, eredeti bemutatása mellett)
 • szakmai publikációk jegyzéke és a jelentkező által kiválasztott legfeljebb két legszínvonalasabb publikáció különlenyomata (másolata)
 • tudományos tevékenységek igazolása (TDK dolgozat, szakcikk stb.. )
 • 2 ajánlás
 • felvételi eljárási díj befizetése (ennek módjáról a dékáni hivatalban érdeklődjön)
 • költségtérítéses képzési formánál nyilatkozat a költségek vállalásáról (szabad fogalmazásban)
 • tanszékvezető befogadó nyilatkozata vagy munkahely támogató nyilatkozata (a jelentkezési nyomtatvány 2. oldalán kitöltendő)
 • kutatási munkaterv

Pályázattal kapcsolatos kérdéseivel kérjük forduljon a Dékáni Titkárság ügyintézőjéhez:

Jusztin Marita Kitti
Szent István Egyetem
Élelmiszertudományi Kar, Dékáni Titkárság
Tel.: +36 1/305-7597
E-mail: jusztin.kitti@etk.szie.hu